home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie
familienaam stamboom Wollf-Beernink Gerard Wolff fa PAJ Wolff Hans Wolff

Joannis Wolff, militair


Joannis Wolff was sergeant in het Staatse Leger bij het Infanterie Regiment Nationalen de Thouars no 13. In 1746 was hij gelegerd in Den Bosch en daar is zijn zoon Joannes Antonius geboren. Een sterke binding van het soldatenvolk met de plaatselijke bevolking werd in die tijd als zeer ongewenst geacht en daarom werd er regelmatig verplaatst naar een andere garnizoenstad. Zo trok ook Joannis met zijn gezin elke paar jaar weer verder. Al de bezittingen van een militair pasten in die tijd in een grote kist.

Zoon Joannes Antonius Wolff werd kanonnier bij hetzelfde regiment als zijn vader.  In 1787 was het garnizoen ondergebracht in Venlo en daar kreeg hij op veertigjarige leeftijd met Isabella van Steenbergen een zoon Leonardus Wolff.


Bovenstaande verhaal is misschien wel een beetje gefantaseerd, maar bevat ook veel correcte informatie die afkomstig is uit de kwartierstaat van Jan Wolff op de website van Martin Cuperus en van een website over soldaten-genealogie


Uit de gegevens van Martin Cuperus:

- Joannes Antonius, geboren in Den Bosch 1746.

- Kreeg op ca 40 jarige leeftijd een zoon te Venlo, 1-6-1787.

- Tweede huwelijk op 70 jarige leeftijd (Groningen 1816). Gepensioneerd kanonnier


In Venlo waren tijdens de geboorte van zijn zoon twee regimenten gelegerd:

- Reg. Nationalen de Thouars no 13 (van 1786 tot 1787)

- Reg. Orange Nassau 2 (1786-1789)

Zeer vermoedelijk heeft Joannes Antonius van een van deze twee Regimenten deel uit gemaakt. Het regiment Nationalen de Thouars was ten tijde van zijn geboorte in Den Bosch gelegerd (van 1746 tot 1749). Het was niet ongebruikelijk dat de gezinsleden meereisden met het soldaat-gezinshoofd.

Bovendien vond ik in genlias.nl bij zijn huwelijk met Anna Sluiter het volgende: Beroep bruidegom: gepens.kannonnier; beroep vader bruidegom.: sergeant; beroep vader bruid: militair; bruidegom 69 jaar; bruid 57 jaar; weduwnaar van Isabelle van Steenbergen; weduwe van Pieter Reinhard.

Hieruit blijkt dat ook zijn vader Joannis militair (sergeant) was, evenals zijn nieuwe (wijlen?) schoonvader. En daarmee wordt het wel waarschijnlijk dat beiden deel uit maakten van hetzelfde Infanterie Regiment Nationalen de Thouars no 13, dat ten tijde van zijn geboorte in Den Bosch gelegerd was en ten tijde van de geboorte van zijn zoon in Venlo.

Als eenmaal het Regiment van een millitair bekend is, kan meestal gemakkelijk meer genealogische informatie gevonden worden. Bijv. via 'millitaire huwelijken' (verzameling van Wolters oid), stamboeken bijgehouden door de regimenten (in te zien in archief Den Haag), of informatie betreffende militaire pensioenen. (Voor het pensioen van soldaten werd in die tijd goed gezorgd.)

Infanterist, ca.1775