home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie
familienaam stamboom Wollf-Beernink Gerard Wolff fa PAJ Wolff Hans Wolff

Twee ons bonbons voor een kwartje


Wijlen mevrouw Fellinger-Wolff, de oudste dochter van banketbakker PAJ Wolff in Hengelo schreef in het najaar 1993 op verzoek van de redactie van het blad Oald Hengel (een uitgave van Stichting Oald Hengel) haar jeugdherinneringen op omtrent de gang van zaken rond de banketzaak van haar vader. Het betreft hier ongeveer de periode tussen beide wereldoorlogen. Het artikel is geplaatst in Oald Hengel Nummer 5 van Jaargang 18 (oktober 1993).


In het jaar 1930 werd de lunchroom verbouwd. Hierbij werden lambriseringen in Jugendstil ge­bruikt. Het is jammer dat daar niets meer van over is. Na de goede tijden kwam de crisistijd en dat deed zich voelen in de omzet. Maar Wolff liet zich niet ontmoedigen en startte met het maken van bonbons: ambachtelijke truffels, cri-cri, chinese ruitjes, gember- en sinaasappel bonbons. Duur? Toentertijd twee ons voor f 0,25 !


Omstreeks het jaar 1932 werd er een filiaal geopend genaamd "Chocolaterie Modern". Filiaalhoudster werd mej. R. Weustink. Deze winkel lag aan de Willemstraat, welke een goede verbinding had met de toenma­lige weekmarkt. Toen deze markt echter later werd verplaatst naar de Oldenzaalsestraat was de "loop" er uit. In 1936 werd het filiaal dan ook opgeheven.

In 1934 werd bij het bedrijf aan de Nieuwstraat de eerste automaat geplaatst. Voor een dubbeltje een kroket en een karbonade kostte een kwartje. Enige tijd later verscheen een automatiek aan de Nieuwsteeg. Vanwege de plaatsing van een heus ijsbuffet werd de lunchroom gehalveerd. Weet u zich nog de smaak van het walnotenijs te herin­neren? Ook ventten destijds twee ijscomannen, de heren Vulpen en Van Druten, het ijs van Wolff door Hengelo. De oorlogstijd kwam. Om aan gebak en koekjes te komen moesten de klanten boter en suiker inleveren. Snoep en chocolade was op de bon. Tijdens het inleveren van ingrediënten kwam het wel eens voor dat abusievelijk suiker en zout vermengd werden. Het gemaakte deeg was dan in één klap onbruikbaar. In oktober 1944, vlak voor het bombardement, werden alle toewijzingen voor bakkerijbenodigdheden ingehouden. Omdat er toen niets meer te bakken viel, werd de zaak tij­delijk gesloten.


In 1946 overleed de grondlegger van de banketbakkerij. Voor die tijd had hij de zaak overgedaan aan zijn oudste zoon Gerard, die zijn opleiding had genoten aan de internationale banketbakkersschool te Braunschweig. Praktijk­ervaring deed hij op in diverse eerste klas zaken alsmede in het beroemde Amstelhotel in Amsterdam. In 1949 trad hij in het huwelijk met Lucy Kormeling en samen brachten zij de zaak tot grote bloei. Een modernisering van winkel en lunchroom volgde in 1965. Tijdens de verbouwing was de zaak gevestigd in de voormalige kruidenierswinkel van de heer Wolsink aan de Langestraat.


Om gezondheidsredenen verliet Gerard Wolff in 1974 de banketbakkerij. Tegenwoordig wordt de zaak geleid door de heer Van Eijken onder de naam van de grondlegger P.A.J. Wolff

Wolff via via toch aan de benodigde de ingrediënten te komen om zijn zaak draaiende te houden. Een voorbeeld hier­van wil ik u niet onthouden: Nadat een extra zak meel "geregeld" was bleef de vraag hoe die zak zonder gevaar voor ontdekking vervoerd moest worden? Een kinderwagen met diepe bak en een bijbehorende baby bleek de oplossing. De zak meel onderin de bak, witte doeken erover en daar bovenop de baby. En zo kwam de zak onopge­merkt veilig in de bakkerij aan!


De bedienden in de bakkerij waren allen van Twentse afkomst. Hierdoor had, vooral in het begin, de Utrechtenaar Wolff nogal eens een communicatieprobleem. Dit gold tevens voor die keren dat hij naar de markt moest om eieren of boter te bestellen. Dan fun­geerde een van de knapen meestal als tolk.


In 1924 werd het pand aan de Nieuwstraat uitgebreid met een verdieping, een zolder en een magazijn. De banketzaak was met name rond de Sinterklaastijd beroemd om zijn zogenaamde "Sinterklaastafel". Hiertoe werd de aan de winkel verbonden huis­kamer ontruimd en aan drie zijden voorzien van stellingen van drie etages. De planken werden afgedekt met witte lakens waarop het zelfge­maakte marsepeinen fruit en dergelijke kwam te liggen. De eveneens in eigen huis gemaakte chocoladeletters kwamen vervolgens aan de rechterzijde te liggen, de surprises van chocolade, zoals pijpjes, wiegjes en dergelijke, aan de andere kant. Als de klant een speciale wens had omtrent een surprise dan werd dit door de heer Wolff per­soonlijk in orde gemaakt. De etalages van de win­kel waren gevuld met vrijers van speculaas, groot en klein, banket in alle soorten en amandeltaarten in hartvorm. Deze waren geglaceerd en met mar­sepeinen rozen gegarneerd. U begrijpt wel dat in die tijd nachtelijke arbeid meer regel dan uitzon­dering was met  al dat ambachtelijke handwerk.

De van ouds bekende banketzaak van Wolff aan de Nieuwstraat te Hengelo, is opgericht door de heer P.A.J. Wolff. Geboren te Utrecht in 1879, als zoon van brood- en banketbakker P.A. Wolff, was hij geen vreemde in de branche. De eerste beginse­len leerde hij van zijn vader, waarna hij zijn vak­kennis verdiepte in verschillende gerenommeerde banketbakkerijen. Tevens bekwaamde hij zich in de haute cuisine. Dit laatste bracht hem onder ande­re in hotel Krasnapolsky in Amsterdam, waar hij werkzaam was als patissier-cuisinier. Door familie­betrekkingen was hij bekend in Hengelo. Na zijn huwelijk met mej. W. Beernink zocht hij in die plaats dan ook een geschikte plek om een eigen bedrijf op te richten. In 1914 kwam het pand van de "Coöperatieve Winkelvereeniging Helpt u zel­ven" te koop te staan en werd door Wolff aange­kocht. Na de verbouwing en inrichting werd op 25 september 1915 de nieuwe zaak geopend, waar­aan toegevoegd een lunchroom, geheel in Bieder­meier-stijl met witte tafels en  stoelen ingericht.  Dit was voor  Hengelo iets nieuws! Ondanks het feit dat het mobilisatietijd was en de levens-middelen gedistribueerd waren, wist de heer

PAJ Wolff, ca 1915

fa PAJ Wolff