home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie
familienaam stamboom Wollf-Beernink Gerard Wolff fa PAJ Wolff Hans Wolff

Fürstentum Hadamar

Fürst Johann Ludwig von Nassau-Hadamar (1590-1653) bouwde het oude “Wasserschloss” in Hadamar om tot een groot barok paleis. Hij bracht roem en welvaart in Hadamar. Na zijn dood komt het Fürstentum toe aan Moritz Heinrich von Nassau-Hadamar (1626-1679). Diens zoon werd reeds op zesjarige leeftijd Fürst maar had geen mannelijke nazaten. Met het overlijden van deze Franz Alexander (1673-1711) sterft de tak Nassau-Hadamar uit en valt Hadamar aan de gezamenlijke takken Nassau-Siegen, Nassau-Dillenburg en Nassau-Dietz.

Er heersen vanaf dat moment regenten over het Fürstentum Hadamar, totdat in 1743 van de drie genoemde takken alleen nog Nassau-Dietz is overgebleven. Alle landen van de zgn. Ottonische linie worden dan herenigd tot de nieuwe staat Nassau-Orange. Hadamar wordt vanaf dat moment bestuurd als een ambt binnen dit herenigde vorstendom.

De vorsten van Nassau resideren vanaf 1747 in Den Haag. De lijn noemt zich dan Prinsen van Nassau-Orange omdat ze in dat jaar erfstadhouder der Nederlanden zijn geworden. Het voormalige Fürstentum Hadamar blijft als administratieve regio bestaan tot 1775.


Met de oprichting van de staat Nassau-Oranje in 1743 wordt Hadamar door vererving verkregen door Willem Karel Hendrik Friso van Nassau (1711–1751), geboren in Leeuwarden. Hij studeerde aan de Universiteit van Franeker en aan de Universiteit Utrecht. Willem IV sprak diverse talen (waaronder Fries) en was geïnteresseerd in geschiedenis. Op 2 mei 1747 wordt hij in paniek benoemd tot Kapitein-Generaal en Stadhouder (Stadhouder Willem IV) van alle gewesten van de Republiek omdat de franse troepen de zuidelijke Nederlanden binnenvallen en het Staatse leger in het huidige België alle veldslagen verliest. Een half jaar later wordt hij verheven tot erfstadhouder.

Zijn zoon, de latere stadhouder Willem V (1748-1806) is geboren en getogen in Den Haag (zie Haagse Hof), en was Vorst van Hadamar van 1751 tot 1806. Het is in die periode dat stamvader Jean Wolff vermoedelijk in “het Nassauwse” geboren is en in Den Haag in 1786 ten stadhuize trouwde met de Haagse Catharina Vermeijn. Hun eerste kind Maria Magdalena werd op 15-3-1787 gedoopt in de katholieke kerk van Veur, een voormalige gemeente vlakbij Den Haag.

Geografie

Hadamar ligt in het Westen van de huidige deelstaat Hessen. Stadt Hadamar ligt 7 km ten Noorden van Limburg an der Lahn. De Lahn stroomt in Westelijke richting en mond 5 km stroomopwaarts van Kobentz uit in de Rijn.


1645

Atlas van Bleau


1789

kaart Hessen


Uitleg (pdf)
1792

Landrechte


Uitleg (pdf)
SW-Hessen-

Nassau