home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie
familienaam stamboom Wollf-Beernink Gerard Wolff fa PAJ Wolff Hans Wolff

Het Haagse hof:  erfstadhouder Willem V

Willem V (geb. 1748) groeide op in Den Haag. Zijn Friese vader overleed toen hij 3 jaar oud was en als 11-jarige wees werd hij opgevoed door de hertog van Brunswijk. Met 18 jaar aanvaarde hij het ambt als erfstadhouder en een jaar later huwde hij in Berlijn met Wilhelmina van Pruisen, een zuster van de latere koning van Pruisen.


Het Haagse Hof bereidt uit. In 1777 wordt er begonnen met een grootscheepse nieuwbouw aan de zuidwest-kant van het Binnnenhof. Het stadhouderlijke kwartier wordt te klein voor het groeiende gezin en de uitdijende huishouding van de prins en zijn gemalin. De muziekzaal aan het Binnenhof, de grote zaal in het Oude Hof (Noordeinde) en de Oranjezaal in Huis Den Bosch zijn de voornaamste locaties  waar  zich  muzikale evenementen van het hof afspelen. Willem V neemt zijn orkest ook van tijd tot tijd mee op reis, naar plaatsen buiten Den Haag, zoals naar zijn zomerverblijf Het Loo bij Apeldoorn op de Veluwe.


Over Willem V wordt geschreven dat hij een fabelachtig geheugen had en snel van begrip was, maar ook dat hij besluiteloos, legalistisch en detaillistisch was. Hij was erudiet en filosofisch ingesteld, en tamelijk slordig en suffig met papieren. Hij was een stevige drinker, liep mank en miste naar alle waarschijnlijkheid twee of drie voortanden, nadat hij van zijn paard was gevallen.


In 1781 kwam er steeds meer kritiek op het functioneren van Willem V en op de hertog van Brunswijk. In 1784 werd bekend dat de hertog Willem V in het geheim nog steeds adviseerde. De hertog werd het land uitgezet. De stadhouder verloor steeds meer macht en dronk veel wijn. Begin september 1785 verloor Willem V zijn militaire positie in 's Gravenhage. Een wanhopige Willem V vertrok uit Den Haag, naar Breda, naar Friesland. In november 1786 verhuisde de stadhouderlijke familie van Apeldoorn naar Nijmegen, om in geval van lijfelijke bedreiging over de grens te kunnen vluchten.


In datzelfde jaar 1786, ook in november, huwt Jean Wolff met De Haagse Catharina Voormeijn.


In mei 1787 reisde de fiere Prinses Wilhelmina incognito (maar wel met twee koetsen getrokken door zestien paarden) naar 's-Gravenhage, maar werd tegengehouden door de patriotten (de aanhouding bij Goejanverwellesluis). Hierop riep ze de hulp in van haar broer de Koning van Pruisen in om de anti-orangisten eens goed tot de orde te dwingen: een Pruisische leger van maar liefst 20.000 man viel de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden binnen. Al in september 1787 was de rust hersteld. Prinses Wilhelmina en haar echtgenoot keerden afzonderlijk terug naar Den Haag. Hersteld in de oude rechten, nam Willem V, maar in het bijzonder zijn vrouw, represailles tegen de patriotten.


Bij de komst van de Franse troepen in 1795 vluchtte stadhouder Willem V naar Engeland en namen de Fransen de privé bezittingen van Willem in beslag. Achtien jaar later, na de nederlaag van Napoleon in de Slag bij Leipzig in 1813 werd zijn zoon ingehuldigd als 'Soeverein Vorst' der Verenigde Nederlanden en op 16 maart 1815 riep deze zichzelf uit tot koning der Verenigde Nederlanden en hertog van Luxemburg. De energieke koning Willem I was aanvankelijk niet erg geliefd maar kon zich handhaven door sterk economisch ondernemerschap en handhaving van de hervormingen uit de Franse Tijd.