home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie
kaarten Willemstraat luchtfoto's

Huys Hengelo

De huidige gemeente Hengelo en het voormalige dorp zijn ontstaan vanuit het Huys van Hengelo. Deze havezate is tussen 1525 en 1530 gebouwd en zeker drie keer centrum van bittere gevechten in de Tachtigjarige Oorlog geweest. Na 1750 vervalt het Huis en in 1821 wordt het met de grond gelijk gemaakt. Voor een boeiende beschrijving van de historie van Huys Hengelo: zie de site van Martin Tettero.

Gemeente Hengelo

Bij de oprichting van de gemeente Hengelo in 1813 bedroeg het oppervlak van de gemeente 3995 bunder. De Bunder is een oude oppervlaktemaat waarvan de omvang van streek tot streek verschilde. Sinds 1816 wordt de Bunder gelijk gesteld aan 1 hectare. Na diverse grenscorrecties is het oppervlak van de gemeente Hengelo van 3995 hectare toegenomen tot 6200 hectare.

Het aantal inwoners steeg in die tijd van 4.000 in 1913 tot ca. 81.000 inwoners nu.

Gemeentehuis 1870

Vernieuwd stadhuis met gemeentekantoor  ca. 1890