home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie
familienaam stamboom Beernink-Boing Elisabeth Boing Riemersma Boing USA

De familienaam Beernink

In het boekje ‘Oostnederlandse familie-namen’ van BJ Hekket worden de volgende varianten op ‘Beernink’ vermeld:

- Beerning, Berning

- Bernink

- Groot Beernink

- Klein Beernink


Beernink is zeer frequente naam, van erven in geheel Twente en de Achterhoek, die in 1475 alle Berending heetten. We herkennen zonder moeite de voornaam Berend, van Bernhard, ‘berin’ en ‘hard’. Aldus de Hr. Hekket. De rond 1600 bekende erven met de naam Beernink staan hier.


Op het plaatje rechts is te zien (www.meertens.knaw.nl/nfb) waar in 2007 de Beernink’s wonen. De 931 personen Beernink zijn vooral in Oost Twente en in de Achterhoek sterk vertegen-woordigd. Ook de variant Berning komt daar een aantal keren voor.


In België wonen hoegenaamd geen Beernink’s, terwijl in het Duitse telefoonboek slechts een 80-tal huishoudens met die naam bekend zijn, en dan nog voornamelijk in de grensstreek met Twente.


Genealogisische gegevens van enkele andere families Beernink zijn te vinden op de volgende sites:

- Beernink-Varseveld, over de nazaten van de stoelenmaker Hendrick Beerninck uit Varseveld.

- www.beernink.com, een Amerikaanse site van Ernie Beernink, met voorouders uit Hesepe, net over de grens bij Nordhorn.