home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie
familienaam stamboom Beernink-Boing Elisabeth Boing Riemersma Boing USA

De Boeing vliegtuigfabrieken


Er bestaat in de familie Wolff een legende die een relatie aangeeft tussen Elisabeth Gertrudis Boing en de Boeing vliegtuigfabrieken in de VS. De extra letter ‘e’ in de naam zou verband houden met aanpassing aan de toen gebruikelijke Amerikaanse schrijfwijze. Echter ook hier werden de spellingen ‘Boing’, ‘Böing’ en ‘Boeing’ door elkaar gebruikt.

Volgens wijlen GP Wolff had de jong overleden Gerard Boing, de vader van Elisabeth Boing, twee broers met als beroep smid en timmerman. Een van beide heette Heinrich. De twee broers zouden via Bremen vertrokken zijn naar de VS en daar als succesvolle grondleggers van de Boeing fabrieken een fortuin hebben vergaard.

Heimatverein Wüllen

De familie Boing komt uit het Duitse Wüllen dat nabij Ahaus ligt, in de richting van Stadtlohn. Wüllen heeft een Heimatverein en deze vereniging heb ik aangeschreven met de vraag of zij het verhaal over de gebroeders Boing kennen. De heer Hubert Feldhaus gaf antwoord: de legende waarde kennelijk ook in Wüllen rond, want al in 1995/96 heeft hij er onderzoek naar gedaan.

Volgens hem is er wel ooit een een groot feest in Wüllen gegeven door rijke Böings uit de VS, maar die zijn niet de oprichters van de Boeing fabrieken. De letterlijke tekst die dhr Feldhaus mij ge-email’d heeft luidt:


Ob eine Verbindung der Wüllener zu Gründern der Boeing-Werken in den USA besteht habe ich 1995 - 1996 recheriert. Es gibt keine Verbindung. Die Gründer der Flugzeugwerke stammen nach meinen Informationen aus Hohenlimburg bei Hagen.
Aus Wüllen sind zwei Brüder Böing in die USA ausgewandert. Sie haben es zu Reichtum gebracht. Ein Verwandter dieser Böing sagte mir, dass sie während des 1. Weltkrieges auf Heimatbesuch in Wüllen waren. Bei sie hätten sie ein großes Fest für alle Wülllener veranstaltet. Dieses Fest hätten die Böings bezahlt.


Kennelijk is er wel iets van de legende waar: twee broers Boing die emigreren naar de VS en zijn daar rijk geworden. Weliswaar niet de oprichters van de Boeingfabrieken maar misschien wel de ooms van Elisabeth Boing. Dhr Feldhaus heeft in de kerkboeken van Wüllen noch de geboorte van een Gerard Boing rondom 1832, noch de geboorte van Elisabeth op 6-4-1856 kunnen vinden. De oude stamboom van de Beerninks vermeld ook Gronau (en niet Wüllen/Ahaus) als geboorteplaats, en dat is misschien een verklaring.

Tot slot

Toevallig vond ik ergens op het internet een reisverslag van Herman Mensing over een bezoek aan Londen Daarin staat dat ook hij denkt te weten dat oprichters van de Boeing fabrieken uit Stadtlohn komen. Mensing schrijft: …fragte den Steward gleich nach dem Einsteigen in die kleine Boing 737-700 (der Gründer dieser Firma stammt aus Stadtlohn, einem Dorf gar nicht weit von meiner Heimatstadt Gronau), wieso im Cockpit eigentlich die Seitenfenster zu öffnen seien. Dus ook hij plaatst de oprichters van de Boeing-fabrieken als afkomstig uit Stadtlohn/Wüllen, en dat bevestigt  de bevindingen van dhr. Feldhaus van de Heimatverein Wüllen dat die legende ook in de omgeving Gronau bestaat.