home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie
kaarten Willemstraat luchtfoto's

De Willemstraat in Hengelo

De Willemstraat in Hengelo heette vroeger (tot na de Franse Tijd) in drie stukjes de Eerste, Tweede en Derde Dwarsstraat. De Tweede Dwarsstraat was het stukje Willemstraat tussen Langestraat en Pastoriestraat (waar die nu overgaat in de Marktstraat) en de Derde Dwarsstraat liep van de Pastoriestraat tot voorbij de Marskant, waar nu het politiebureau in blauwe metselsteen staat. Het gedeelte van de oude Willemstraat dat eerder de Eerste Dwarsstraat heette is verdwenen, daar staat nu het Hengelose Stadhuis. Dit stuk liep van de vroegere Marktstraat (nu Burg. Jansenstraat) tot aan de Langestraat.Op de luchtfoto (1930) loopt van links naar rechts het nu verdwenen stukje van de Willemstraat. In deze tijd is er achter het nieuw gebouwde gemeentehuis een pleintje ontstaan waar de Vismarkt gehouden werd. Dit deel van de Willemstraat wed daarom ook aangeduid als Vischmarkt.

Loading...

De huizen, in het begin van de 20ste eeuw

Op de foto’s hieronder zien we van links naar rechts vanaf de hoek met de Langestraat als eerste een modern bakstenen winkelpand. Op deze plek stond  eerder het huis van Berend ten Cate, fabrikeur. Daarnaast een witgepleisterd pand en een woonhuis met een wolfsdak. Volgens kadastergegevens van 1832 woonden hier respectivelijk Isaak Nathan Menko en Salomon Nathan Menko, twee broers, beide van beroep ‘Vleesch- houwer’. Het hoge, vierkante huis is de woning van het gezin GJ Beernink - EG Boing, opnieuw gebouwd na de brand in ca. 1897. Voor hun huwelijk was het oude huis bewoond door EG Boing en tot haar overlijden tante Geertruida Boerhans.

Rechts van het herbouwde huis zien we een “twee-onder-een-kap”. Ook te zien op de foto rechtsonder. Links woonde tante Christina Berger. Beide tantes zijn halfzusters en hebben ouders afkomstig uit het Duitse Alt Schermbeck. Later woonde in het linker huisje opoe Wolff (Wytske Riemserma).  Het huisje is ook nog in gebruik geweest als

pied-a-tere van burgermeester Sloet tot Oldhuis (burg.van 1832 tot 1838), die een woning had in het Van-Alphen-bos.

Daarnaast staat een vakwerkhuisje huisje met een donker geverfde houten topgevel. Dit is een van de 17de eeuwse  zgn. Klopjeshuizen. Meer plaatjes in het fotoalbum hieronder.