home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie
kaarten Willemstraat luchtfoto's

Oude kaarten van voor 1900 waarop Hengelo vermeld staat

Ca. 1660, Hengel

De beroemde atlas van J & C Blaeu. De volledige kaart:

Transiselania Dominium vernaculè Over-Yssel. Amsterdam

1639, Hengelo

Joannes Janssonius

1596, Hengell

Jacobus van Deventer

1670, Twenthe,

Frederic de Witt

Ca. 1700, Een provinciekaart van l’Over-Issel

met daarop het dorp Hengelo vermeld

1823, Het dorp Hengelo

Opgemeten door C. Knaap, landmeter van de Eerste Klasse. (Vernieuwde uitgave)

1867, Het Dorp Hengelo op de gemeentekaart

De volledige kaart: GEMEENTE HENGELO 1867

1832, HISGIS-kaart. Deze afkorting staat voor Historisch Geografic Information System. Hierin zijn alle kadaster-gegevens en -kaarten uit ca 1832 in digitale vorm voor heel Nederland samengevoegd. Gebruik van een perceel, de eigenaar, grootte, etc. is erin vastgelegd. Op hisgis.nl is al dergelijke informatie te raadplegen.

Voor de gemeente Hengelo zijn de kaarten opgemeten door C Knaap (zie hierboven) als basis gebruikt.

1912, Topografische kaart

Deze kaart is samengesteld uit vier verschillende deelkaarten:

Noordwest uit 1910, Noordoost uit 1916, Zuidwest uit 1903, en Zuidoost uit 1918. Daardoor  kan je bijvoorbeeld zien dat de weg naar Borne pas tussen 1903 en 1910 verhard is.

1963, Topografische kaart

Samengesteld uit vier verschillende deelkaarten.

Touristenkaart Twente

1955

De Toeristenkaart Twente, land van arbeid, land van natuur.

Voor wandelaars, wiel- rijders en automobilisten.

Mentink.nu

Op de website van Marcel Mentink is naast een aantal heel bijzondere oude kaarten van Twente (uit 1752, 1850, 1864, en 1885)  ook een plattegrond van heel Hengelo van ca. 1930 te vinden.

Fabrieken, belangrijke ge- bouwen, enzovoorts zijn met name genoemd.