home Wolff  Beernink Hengelo-toen erf Beernink genealogie

Vertaling uit het frans van de huwelijksakte van Gerhardus Wolff en Lena Schott

Acte no. 21


In jaar achttienhonderd en dertien, den tiende februari des namiddags ten drie uren zijn voor ons Joan Zuarles, assistent van de burgermeester van de stad Den Haag en officier van de Burgerlijke Staat, in persoon verschenen Gerhardus Wolff, oud drieëntwintig jaren, bakker, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Joannis Wolff, bakker, en van Catharina Vermeijn zijn echtgenote, beide wonende alhier – hier uit vrije wil aanwezig.

En  Leena Schott, drieëntwintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Reinhardt Schott, bode op het stadhuis, en van Teuntje van Leeuwen zijn echtgenote, beide wonende alhier  – hier uit vrije wil aanwezig.


Dewelken ons verzocht hebben tot voltrekking van hun Huwelijk over te gaan waarvan de proclamatien, overeenkomstig de wet, zonder enige verhindering, hebben plaats gehad op den dertienden januari en den zevenden februari van het jaar achttienhonderd en dertien op de voorgevel van de hoofdpoort van het stadhuis van deze stad.

Waarna lezing is gedaan van de doop-acte van ieder der aanstaande echtgenoten.


Na gevraagd te hebben of zij elkander als man en vrouw willen erkennen; ieder van hun toestemmend hebbende geantwoord, verklaren wij, in naam der wet, dat Gerhardus Wolff en Leena Schott door den echt zijn verbonden, waarvan wij deze acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jean Conrad Schmidt, oud 48 jaren, grutter, van Jean Christophe Mathä, oud 56 jaren, mandenmaker, van Chretien Atsel, oud 46 jaren, tapper, en van Jean Fredric Stutterheim, oud 30 jaren, horloge­maker, alle vier wonende alhier, en hebben de comparanten na voorlezing door ons daarna onder­tekend.


Getekend:

G Wolff, L Schott, Joh(anne)s Wolff,  C woff,

R Schott, t van leeuwen,  JC Schmidt

C Mathaij, C Atcel, JF Stutterheim, Joan Zuarles, xx

1813: huwelijksakte G Wolff en LSchott     Exemplaar-1   Exemplaar-2